Vysazen pstruh duhový

Ve čtvrtek 16.5.2013 byl vysazen pstruh duhový.

 

Do Bečvy Vs. 4:    50 kg / 150 ks.

 

Do Bečvy Vs. 3:    150 kg / 450 ks,

v průměrné váze 30 – 35 dkg.