Vysazování plůdku s podporou města Vsetín

Poslední dubnový víkend proběhlo na odchovných potocích v působnosti MO ČRS Vsetín vysazování plůdku pstruha potočního. Vzhledem k tomu, že již není v možnostech naší organizace zajistit potřebný počet generačních ryb pro výtěr, ani produkce plůdku proto nedosahuje takového množství, které by pokrylo všechny chovné toky. Z tohoto důvodu byly zakoupeny jikry PO z líhně Domašov n. B. v ceně 30 000 Kč. Prostředky na nákup byly vyčleněny z rezervy MO a také z dotace ve výši 2 500 Kč, poskytnuté městem Vsetín. Odchovaný plůdek byl vysazen do potoků v katastru města Vsetín, a to konkrétně do potoků Vesník, Jasénka, Jasenický, Červenka, Potůčky a Semetínský.

Městu Vsetín tímto děkujeme za pomoc při záchraně tak krásné ryby, jako je pstruh potoční.

 

Posted in Aktuality | Leave a comment

Upozornění na hájení

Ve dnech 19. a 20. května

budou ve Vsetíně v úseku od lávky u nemocnice po ČOV na Poschlé probíhat závody v LRU Muška. Z tohoto důvodu bude ve výše zmíněné dny tento úsek Bečvy Vs. 2 hájen.

Děkujeme za pochopení.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Upozornění!

Upozorňujeme členy, kteří ještě nemají zaplacenou členskou známku, že tak mohou učinit už pouze do konce dubna!

Posted in Aktuality | Leave a comment

Zápis ze schůze výboru MO – duben 2018

Zapis_2018_4

Posted in Aktuality | Leave a comment

Vysazení štiky + PO

Ve středu 25. 4. proběhne zarybnění našich MP revírů štikou, dále pak v neděli 29. 4. se bude vysazovat do pstruhových revírů další PO.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Vysazení PO

V sobotu 21. 4 . bylo do našich revírů vysazeno dalších 150 kg PO v lovné míře.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Lačnovské závody

V letošním roce se Lačnovské závody budou konat v sobotu 21. dubna, pro mládež pak 22. dubna.

Propozice + přihláška závodů pro dospělé zde:

propozice Lačnov D18

přihl.L18dospělí

Propozice + přihláška mládež zde:

propozicemládež Lačnov18

děti Lačnov18

Posted in Aktuality | Leave a comment

Školení nových členů

Zájemci, kteří by se rádi stali členy rybářské organizace, mají možnost se přihlásit na emailu ludvik.kaspar@seznam.cz nebo v kanceláři MO v úřední hodiny. Při dostatečném počtu zájemců by se konalo školení nejen na podzim, ale už také v jarním termínu.

Posted in Aktuality | Leave a comment

Upozornění na hájení

Dnes (11. 4. 2018) budou do našich revírů vysazeni kapři dle zarybňovacího plánu.

Z toho důvodu budou revíry

471 034 – Lačnovský potok 1A a 471 017 – Bečva Vsetínská 4 A 

H Á J E N Y 

(od 11. 4. 2018 do 24. 4. 2018 včetně)

Posted in Aktuality | Leave a comment

Zarybnění PO

Ve čtvrtek 5. dubna začne zarybňování pstruhem obecným. Do našich revírů bude vysazeno zatím 4 q PO v lovné míře. Vysazení pstruhů duhových bude následovat v příštím týdnu.

Posted in Aktuality | Leave a comment