Author: admin

Letošní vysazování na pstruhových revírech

Letos bylo do konce měsíce srpna na našich revírech vysazeno celkem 1 672 kg pstruha duhového/sivena v lovné míře v ceně 267 520 Kč.

Dále do chovných potoků byl vysazen plůdek PO v počtu 160 000 ks, 1/4roček PO 20 000 ks, PO 1 – 1680 ks + dalších 160 kg. Do lovných revírů pak byl vysazen PO o váze 450 kg.

Dohromady byly tedy vysazeny na pstruhové revíry ryby za cenu přibližně 633 000 Kč.

V průběhu měsíců září a října proběhne ještě další zarybnění PD o váze přibližně 5 q z vlastní produkce.

Upozornění!

Upozornění!

Přívlač na pstruhových vodách do konce listopadu v letošním roce není umožněna. Prováděcí vyhláška pro změnu není v platnosti. Na našich pstruhových revírech tedy stále platí, že lov přívlačí je povolen pouze do konce srpna.

Omezení provozu kanceláře MO

V pondělí 3. července bude kancelář z důvodu dovolené zavřena – informace p. Tymrák, tel. č. 603891574

V měsících červenci a srpnu bude provoz kanceláře omezen na jeden den v týdnu, a to vždy na pondělí 15:00 – 17:00.

Pozor! Hájení na Bystřičce

Z důvodu konání závodu VALACHY MAN bude ve dnech 24. a 25. 6. 2023 na revíru Bystřice Valašská 1A MO Vsetín č. revíru 471 023 zákaz rybolovu. Označeno cedulemi.

Brigáda Lačnov

Brigáda Lačnov

Zájemci o brigádu na Lačnovských rybnících (sečení trávy a čištění břehů) kontaktujte p. Stanislava Dědka na tel.: 737 726 718, který upřesní termín a sdělí podrobnosti.