Bagrování u nádrže Balaton (471 017 – Bečva Vsetínská 4 A)

V poslední době jsme zaregistrovali dotazy rybářů ohledně bagrování u nádrže Balaton, s tím, zda se bude revír rozšiřovat. Upozorňujeme, že nikoliv. Naše MO s tímto nemá nic společného, jedná se o výkop pro umístění nádrže na zachycení dešťové vody (patrně z operačního programu dešťovka). Tato nádrž bude umístěna pod úrovní terénu a bude zasypána, tudíž nepůjde vůbec vidět.