Chráněná rybí oblast – CHRO

Vážené kolegyně a kolegové.

Upozorňujeme na jednu z chráněných rybí oblastí (CHRO) se ZÁKAZEM RYBOLOVU na pstruhovém revíru 473 085   Senice 1.  CHRO se nachází mezi Lužnou a Lidečkem. Tato oblast byla vybraná pro vědecký výzkum dlouhodobého zjišťování životních podmínek vodního osazenstva. Nejedná se o nijak zvlášť velký úsek. Tento úsek byl vybrán s ohledem na minimální omezení rybářů.  Průběžně se bude sledovat jaká je skladba ryb a jejich množství a jaká je skladba i dalších vodních živočichů. Úsek je označen tabulemi. Další CHRO je od pramenů Senice – viz Bližší podmínky.

U ČOV

U Mužíkova