Členské příspěvky

Upozorňujeme členy, že členské příspěvky je možno zaplatit až do konce konce dubna.