Informátor pro rok 2019

Český rybářský svaz, z.s. – místní organizace Vsetín

Informace k výdeji povolenek MO ČRS Vsetín v roce 2019

Roční pracovní příspěvek vyplývající ze Stanov svazu je rozhodnutím výroční schůze naší MO nahrazen finančním plněním.

Dospělý člen 19 ÷ 65 let vč. (roč. nar. 2000 – 1954), zaplatí příspěvek 1000,- Kč,
mládež 16 ÷ 18 let (roč. nar. 2003 – 2001) a členové 66 ÷ 70 let vč. (roč. nar. 1953 – 1949) 500,- Kč, ženy 16 ÷ 60 let vč. (roč. nar. 2003 – 1959) platí 500,- Kč.
Děti do 15ti let a držitelé průkazů ZTP a ZTTP pracovní příspěvek neplatí.

Bez zaplaceného pracovního příspěvku nemá člen nárok na vydání povolenky ČRS i MRS.

Nárok na vydání povolenky k rybolovu v roce 2019 má ten člen, který má splněny všechny povinnosti dle Stanov ČRS – platný státní rybářský lístek, zaplacený členský příspěvek, zaplacené finanční plnění za pracovní povinnost, v termínu odevzdanou „Povolenku k lovu ryb“ pro rok 2018,). Nárok na zlevněné celosvazové a územní povolenky mají držitelé průkazů ZTP a ZTTP, mládež 16 ÷ 18 let a studující nad 18 let do 26 let včetně na základě potvrzení o studiu.

Při výdeji povolenek předložíte následující doklady:

  1. Členskou legitimaci ČRS
  2. Státní rybářský lístek platný k datu výdeje povolenky. Pro výdej povolenky MRS je nutno mít státní rybářský lístek, který je platný po celou dobu platnosti povolenky.
  3. Při hotovostní platbě příslušný finanční obnos.
  4. Noví členové – fotografii na členský průkaz.

Člen může požádat o vydání roční povolenky na vody P (pstruhové) a MP (mimopstruhové) v  rozsahu platnosti: CELOREPUBLIKOVÁ, CELOSVAZOVÁ (republika mimo MRS), ÚZEMNÍ.

Ceny povolenek pro dospělé:

Celorepubliková MP – 3 250,- Kč          P – 3 400,- Kč

celosvazová            MP – 2 200,- Kč          P – 2 300,- Kč

územní                          MP – 1 600,- Kč          P – 1 700,- Kč

povolenka MRS        MP – 970,- Kč

Ceny povolenek pro děti do 15-ti let:

celosvazová                 MP – 700,- Kč              P – 800,- Kč

územní                          MP – 300,- Kč              P – 400,- Kč

povolenka MRS          MP – 320,- 

Ceny polovičních (zlevněných) celosvazových a územních povolenek pro držitele průkazů ZTP a ZTTP, mládež 16 ÷ 18 let a studující nad 18 let do 26 let včetně (nutno doložit potvrzením školy o studiu):

celosvazová                MP – 1 400,- Kč      P – 1 500,- Kč

územní                          MP – 1 050,- Kč          P – 1 200,- Kč

povolenka MRS          MP – 520,- Kč

Soupis revírů a BPVRP pro severní Moravu a Slezsko je zpoplatněn částkou 10,-Kč.

Členský příspěvek pro rok 2019 činí :

a) dospělí 500,- Kč + 50,- Kč administrativní výdaje =  550,- Kč

b) mládež 16 ÷ 18 let 200,- Kč + 50,- Kč  administrativní výdaje = 250,- Kč

c) děti do 15 let 100,- Kč + 50,- Kč administrativní výdaje = 150,- Kč

Systém objednávky a placení povolenek:

V letošním roce nebude používán systém papírových žádanek. Systém objednávky a placení je následující:

1. Ústní objednávka společně s platbou hotově při odběru povolenek,

nebo

2. Online objednávka a platba převodem na účet – objednávka a způsob platby je uveřejněn na webových stránkách MO – http://www.mocrsvsetin.g6.cz, v sekci „Objednávka povolenky“.

Termíny výdeje povolenek – budou vydávány mimopstruhové i pstruhové povolenky.

Pátek 11. 1. 2019 zasedací místnost MO        13,00 – 18,00 hod.

Pátek 18. 1. 2019 zasedací místnost MO        13,00 – 18,00 hod.

Mimo tyto termíny budou povolenky vydávány v kanceláři MO v úřední hodiny:

PO a ČT 15,00 17,00 hod.

Nezapomeňte včas odevzdat Povolenku k rybolovu pro rok 2018 se správně vyplněným sumářem docházek a úlovků do 15 dnů po skončení platnosti, tj. pstruhové do 15. 12. 2019, mimopstruhové do 15. 1. 2019.

Vzhledem k tomu, že povolenky začínáme vydávat 11. 1. 2019, musí být povolenky odevzdané nejpozději při odběru povolenky v plánovaném termínu.

Chceme členy upozornit, že členovi, který neodevzdá povolenku, nesmí být vydána povolenka nová.

Členská schůze se uskuteční dne 23. 3. 2019 v 9:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Vsetín.

Tato informace slouží zároveň jako pozvánka na členskou schůzi.

Vážené členky a vážení členové přejeme Vám hodně rybářských úspěchů v roce 2019.

Za MO ČRS Vsetín

 

Tymrák Josef v. r.             Bechný Ivan v. r.             Kašpar Ludvík v. r.

předseda MO                      jednatel MO                    místopředseda MO

Celý informátor v elektronické podobě pro tisk lze stáhnout zde: Informátor 2019