Informátor pro rok 2020

Český rybářský svaz, z.s. – místní organizace Vsetín

Informace k výdeji povolenek MO ČRS Vsetín v roce 2020

Roční pracovní příspěvek vyplývající ze Stanov svazu je rozhodnutím výroční schůze naší MO nahrazen finančním plněním:

 • dospělý člen 19 – 65 let vč. (roč. nar. 2001 – 1955) platí 1000,- Kč,
 • mládež 16 – 18 let (roč. nar. 2004 – 2002) platí 500,. Kč,
 • členové 66 – 70 let vč. (roč. nar. 1954 – 1950) platí 500,- Kč,
 • ženy 16 – 60 let vč. (roč. nar. 2004 – 1960) platí 500,- Kč.
 • děti do 15ti let (roč. nar. 2005 a mladší) a držitelé průkazů ZTP a ZTTP pracovní příspěvek neplatí.

Bez zaplaceného pracovního příspěvku nemá člen nárok na vydání povolenky ČRS i MRS.

Nárok na vydání povolenky k rybolovu v roce 2020 má ten člen, který má splněny všechny povinnosti dle Stanov ČRS – platný státní rybářský lístek, zaplacený členský příspěvek, zaplacené finanční plnění za pracovní povinnost, v termínu odevzdanou „Povolenku k lovu ryb“ pro rok 2019,).

Nárok na zlevněné celosvazové a územní povolenkymají držitelé průkazů ZTP a ZTTP, mládež 16 – 18 let a studující nad 18 let do 26 let včetně na základě potvrzení o studiu.

Při výdeji povolenek předložíte následující doklady:

 1. Členskou legitimaci ČRS
 2. Státní rybářský lístek platný k datu výdeje povolenky. Pro výdej povolenky MRS je nutno mít státní rybářský lístek, který je platný po celou dobu platnosti povolenky.
 3. Při hotovostní platbě příslušný finanční obnos.
 4. Noví členové – fotografii na členský průkaz.

Člen může požádat o vydání roční povolenky na vody P (pstruhové) a MP (mimopstruhové) v  rozsahu platnosti: CELOREPUBLIKOVÁ, CELOSVAZOVÁ (republika mimo MRS), ÚZEMNÍ.

Ceny povolenek pro dospělé:

Celorepubliková MP – 3 550,- Kč          P – 3 700,- Kč

celosvazová                 MP – 2 500,- Kč          P – 2 600,- Kč

územní                          MP – 1 600,- Kč          P – 1 700,- Kč

povolenka MRS        MP – 970,- Kč

Ceny povolenek pro děti do 15-ti let:

celosvazová                 MP – 650,- Kč              P – 700,- Kč

územní                          MP – 300,- Kč              P – 400,- Kč

povolenka MRS          MP – 320,- 

Ceny zlevněných celosvazových a územních povolenekpro držitele průkazů ZTP a ZTTP, mládež 16 – 18 let a studující nad 18 let do 26 let včetně (nutno doložit potvrzením školy o studiu):

celosvazová                MP – 1 400,- Kč      P – 1 450,- Kč

územní                          MP – 1 050,- Kč      P – 1 200,- Kč

povolenka MRS          MP – 520,- Kč

Členský příspěvek pro rok 2020 činí:

a) dospělí 500,- Kč + 50,- Kč administrativní výdaje =  550,- Kč

b) mládež 16 ÷ 18 let 200,- Kč + 50,- Kč administrativní výdaje = 250,- Kč

c) děti do 15 let 100,- Kč + 50,- Kč administrativní výdaje = 150,- Kč

Územní konference delegátů MO schválila na svém jednání dne 2.6.2019 pro rok 2020 příspěvek do fondu rozvoje revírů (dále FRR) ve výši 200,- Kč od každého člena, staršího 15-ti let, který si zakoupí roční povolenku. Usnesením VÚS ze dne 20.6.2019 byl tento příspěvek schválen i pro vlastníky bezplatných povolenek.

1) Příspěvek do FRR je v roce 2020 povinen zaplatit každý člen MO ČRS, sdružených v rámci ÚS pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě, který

– je narozen v roce 2004 a dříve,

– je vlastníkem libovolné roční povolenky (MP, P, bezplatné, územní, celosvazové, celorepublikové nebo MRS).

2) Pokud je člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, je povinen zaplatit příspěvek do FRR jen jednou.

Tuto částku je člen povinen zaplatit při výdeji PRVNÍ roční povolenky. Jako protihodnota slouží kupón ve velikosti „členské známky“, který se nalepí členovi do jeho členského průkazu hned za roční členskou známku.

Soupis revírů a BPVRP pro severní Moravu a Slezsko je zpoplatněn částkou 10,-Kč.

Systém objednávky a placení povolenek na rok 2020:

 1. Ústní objednávka bez předchozí žádanky zároveň s platbou v hotovosti na místě při odběru povolenek.
 2. Online objednávka a platba převodem na účet – objednávka a způsob platby je uveřejněn na webových stránkách MO – http://www.mocrsvsetin.g6.cz, v sekci „Objednávka povolenky“.

Termíny výdeje povolenek – budou vydávány mimopstruhové i pstruhové povolenky.

Pátek 10. 1. 2020 zasedací místnost MO        13,00 – 18,00 hod.

Sobota 11. 1. 2020 zasedací místnost MO        09,00 – 12,00; 13,00 – 16,00 hod.

Mimo tyto termíny budou povolenky vydávány v kanceláři MO v úřední hodiny:

PO a ČT 15,00 – 17,00 hod.

Nezapomeňte včas odevzdat Povolenku k rybolovu pro rok 2019 se správně vyplněným sumářem docházek a úlovků do 15 dnů po skončení platnosti, tj. pstruhové do 15. 12. 2019, mimopstruhové do 15. 1. 2020.

Vzhledem k tomu, že povolenky začínáme vydávat 10. 1. 2020, musí být povolenky odevzdané nejpozději při odběru povolenky v plánovaném termínu.

Chceme členy upozornit, že členovi, který neodevzdá povolenku, nesmí být vydána povolenka nová.

Členská schůze se uskuteční dne 21. 3. 2020 v 9:00 hod
v zasedací místnosti MěÚ Vsetín.

Tato informace slouží zároveň jako pozvánka na členskou schůzi.

Vážené členky a vážení členové přejeme Vám hodně zdraví, spokojenosti a rybářských úspěchů
v roce 2020.

Za MO ČRS Vsetín

Tymrák Josef v. r. Bechný Ivan v. r. Kašpar Ludvík v. r.

předseda MO jednatel MO místopředseda MO