Jarní kolo 1. ligy – LRU muška

Vážení kolegové rybáři.

Na Bečvě vsetínské 2 se uskuteční celorepubliková soutěž družstev „Jarní kolo 1. ligy – LRU muška“. Tato soutěž bude jistě zajímavá i pro naše rybáře, kteří se mohou od předních muškařů naší republiky ledačemu přiučit a případně vypozorovat jejich finty v muškařské technice.

Závody se uskuteční na Bečvě ve Vsetíně

27. a 28 června 2015

v úseku od Vsetínského splavu za nemocnicí po čistírnu odpadních vod v Poschli.

V uvedených dvou dnech je zákaz chytání v uvedeném úseku

pro všechny rybáře, samozřejmě mimo závodníky. Na tomto úseku budou ještě vyvěšeny tabule upozorňující na zákaz chytání.

Naši rybáři se nemusí obávat, že jim závodníci vychytají všechny ryby. Závodníci totiž všechny chycené ryby ihned vracejí zpět do vody. Tímto taky zveme rybáře i nerybáře, aby se přišli podívat na mistry v muškařském umění.