Kalendář akcí

K A L E N D Á Ř N Í   P L Á N   A K C Í
S P O R T O V N Í   A   V Ý CH O V N É   Č I N N O S T I

P R O   R O K  2 0 1 3

1. Lačnovské závody
     termín: 4. 5. 2013
     místo: Lačnovské rybníky

2. Rybářské závody pro mládež
     termín: 5. 5. 2013
     místo: Lačnovské rybníky

3. Bečvanská muška XIX. Ročník – 6. ročník OPEN
     termín: 31. 8. 2013
     místo: Bečva vsetínská (z důvodu úhynu na Bečvě Vs. přeloženo do Hranic n. M.)

4. Valašské záření
     termín: 7. 9. 2013
     místo: výstavní areál Sandrik Vsetín

5. Velká cena Balatonu
     termín: 14. 9. 2013
     místo: nádrž Balaton- Karolinka

6. Rybářské závody pro mládež
     termín: 15. 9. 2013
     místo: nádrž Balaton-Karolinka

7. Školení nových členů MO – dospělí
     termín: říjen 2013
     místo: zasedací místnost kanceláře MO

8. Školení nových členů MO – mládež
     termín: září – říjen 2013
     místo: bude upřesněno

9. Provoz rybářského srubu na Lačnově
     termín: od 15. 4. do 30. 10. 2013
     zajišťuje Šiška Jiří, Rybníky 1170 Vsetín
     tel.: 737 072 697

1 Response

  1. 22.2.2013

    […] Kalendář akcí […]