Lačnovské závody dospělých a dětí

Český rybářský svaz, místní organizace Vsetín

P R O P O Z I C E

Lačnovských závodů v lovu ryb udicí

místo v sobotu 27. dubna 2013    se budou konat  4. května 2013

 Pro členy  ČRS  včetně mládeže nad 16 let.

 

PROGRAM

05.30 – 06.15      prezentace, kontrola povolenek, losování

06.30 – 08.30       I. závod

09.30 –11. 30      II. závod

13.00 – 15.00     III. závod

16.00                   vyhlášení výsledků

 

Závody probíhají na všech třech nádržích, počet startujících je omezen (max 90). O zařazení do závodů rozhoduje datum podání přihlášky.

 Po skončení posledního závodu je rybolov na všech rybnících ukončen.

 

Před závody budou do  nádrží vysazeni kapři.

Následující den 5.5. se uskuteční od 8,00 – 11,00 hod závody mládeže do 15 let.

 Z tohoto důvodu bude tento den zákaz rybolovu  na všech rybnících.

 

PŘIHLÁŠKY: zájemci předají závaznou přihlášku i s vkladem 150,- Kč prostřednictvím výboru MS nebo v úředních hodinách v kanceláři MO. Vklad do závodů bude použit na zakoupení cen pro nejlepší závodníky.

ZÁVODNÍCI: pouze ti, kteří mají zaplacen vklad a předloží platnou MP povolenku. Pokud ji nemají, zakoupí si ji předem v kanceláři MO v úředních hodinách. Na místě nebudou povolenky prodávány.

RYBOLOV : loví se na jeden prut na položenou nebo plavanou dle rybářského řádu. Závodník chytá na předem vylosovaném startovišti, během jednotlivých závodů nesmí své stanoviště měnit. Všechny úlovky se měří a zapisují do bodovacích karet rozhodčím. Ponechané ušlechtilé ryby se ihned zapíší do povolenky. Před započetím závodů je nutno zapsat datum a revír. Krmení povoleno 5 minut před zahájením závodu.

HODNOCENÍ: boduje každá ulovená ryba a to za každý započatý centimetr její délky 10 bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje celkový počet ulovených ryb.

    

      Kategorie A:

Součet bodů za všechny ulovené ryby ze všech závodů à 1. – 5. cena  

      Kategorie B:

Součet bodů všech ulovených kaprů  ze všech závodůà 1. – 5. cena

      Kategorie C:

nejdelší ostatní ryba ( všechny druhy ryb vyjma kaprů) à 1. Cena

     Kategorie D:

 nejdelší kapr à 1. Cena

 

OBČERSTVENÍ: tradiční guláš, rybí polévka, smažený kapr, štika,makrela na rožni,uzenina přímo z udírny, nápoje všeho druhu

TOMBOLA: hodnotné ceny

živé ryby,sklo,uzeniny,rybářské potřeby …

KOLO ŠTESTÍ : živé ryby

Všem závodníkům přejí organizátoři hodně úspěchů a těší se na návštěvu jejich rodinných příslušníků a známých.

 

 

RYBÁŘSKÉ   POTŘEBY KOVÁČ  ZLÍN

Nám.T.G.Masaryka 1335

Hotel GARNI

 

Cenami  pro vítěze v jednotlivých kategoriích jsou  poukázky

na odběr  zboží v hodnotách  300,-   500,-   1500,- Kč

                         

 —————————————————————————————————————————————————————

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

na rybářské závody Lačnov 2013 a vklad 150,- Kč

Jméno a příjmení: ………………………………………………….  Člen MS: …………..

 

Bydliště: ………………………………………….. MP povolenku:    MÁ – NEMÁ

 

Přihlášku a vklad 150,- Kč přijal dne: ………….. Podpis příjemce: …………………

 

Podpis přihlášeného: …………….

 

 

Konec příjmu přihlášek:  pondělí 30. dubna 2013

 

==============================================================================

P R O P O Z I C E

 

MO ČRS  Vsetín  pořádá rybářské závody pro mládež do 15 let

na nádrži Lačnov-horní rybník.

 

Termín :             28.4. 2013      POZOR ZMĚNA TERMÍNU:       5. května

 

Časový rozvrh :    7,15 –    7,45         prezentace a losování v tábořišti po Horním rybníkem

8,00  –  11,00        závod

11,30        vyhlášení výsledků závodů

 

Startovné :          50,- Kč (bude vybíráno při presentaci)

 

Závodníci :         Pouze členové ČRS

 

Rybolov :    Loví se na jeden prut dle rybářského řádu. Závodník chytá na předem vylosovaném stanovišti.    Všechny úlovky se měří a zapisují do bodovacích karet rozhodčími.

 

Hodnocení : Boduje  každá ulovená ryba a to za každý započatý centimetr   její  délky  10 bodů.

O celkovém pořadí rozhoduje součet bodů za všechny ulovené ryby.

Ceny :        Ceny jsou připraveny pro všechny závodníky podle umístění v závodě.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě

 

 

PETRÚV  ZDAR !

———————————————————————————————————————————–

 

PŘIHLÁŠKA

 

na rybářské závody mládeže 2013

 

 

Příjmení a jméno: _____________________________________

 

 

Organizace : _________________________________________

 

 

Bydliště: _________________________________________

 

 

 

Podpis přihlášeného: ________________

 

 

 

Podpis rodičů: ____________________

 

Termín přihlášek do 1. 5. 2013

 

Zaslat na adresu :

 

MO ČRS Vsetín, Na dolansku 477, PO BOX 36, 755 01 Vsetín

nebo

 

Osobně dodat do kanceláře MO ČRS Vsetín

 

nebo

Telefonicky na č.608434878