Osazování chovných potoků

V sobotu 19. dubna proběhlo další vysazování plůdku PO + sivena do vybraných chovných potoků v počtu cca 45 000 ks.