PRVNÍ ROČNÍK PLOŠNÉHO ÚKLIDU BŘEHŮ

Státní podnik Povodí Moravy se rozhodl aktivně přispět k čistému okolí potoků a řek.

Zakládá proto novou tradici pravidelného čištění břehů.

Plošné čištění vytipovaných úseků se bude konat v termínech :

29.března 2014

5.dubna 2014

Vyzýváme všechny naše členy rybáře (i nerybáře), kterým není lhostejný nepořádek kolem našich toků k účasti na této akci.

Bližší informace na tel. 606044895 popř. 608434878

Pracovní pomůcky (ochranné rukavice a pytle na odpadky budou zajištěny)

Výbor MO ČRS Vsetín ve spolupráci s Povodí Moravy