Rekapitulace vysazování PO, PD

Vážení kolegové,

Vzhledem k tomu, že uplynulo půl roku 2020 dovoluji si Vás informovat o vysazování PO a PD v lovných mírách. Nutno podotknout, že tyto ryby neslouží k navýšení populace v našich tocích nemají pro nás žádný genetický přínos, ale jsou určeny k uspokojení rybářů kteří si chtějí odnést ulovené a ponechané ryby od rybářských revírů. Zároveň jsme dospěli k názoru, že se nebude sdělovat datum vysazení ryb a tím se předejde, musím to tak nazvat, ,,rabování revírů po vysazení“. Kdo chodí k revírům bez toho, že sedí doma a sleduje internet a po sdělení, že byla vysazená ryba vyrazí k vodě, si aspoň delší dobu zachytá. Všichni víme s jakými problémy se potýkáme a nejsme jediní, v současné době je to celorepublikový problém.

Teď k číslům.

Pstruh obecný:

Datum váha revír
23. 3. 104 kg 473005
2. 4. 100 kg 473005
2. 4. 100 kg 473006
3. 4. 100 kg 473004
28. 4. 100 kg 473006
1. 5. 100 kg 473005
1. 5. 100 kg 473004
16. 5. 50 kg 473006
16. 5. 50 kg 473005
10. 6. 50 kg 473006
10. 6. 50 kg 473005
10. 6. 100 kg 473004

Hodnota těchto vysazených ryb je 200 800 Kč

Dále byl vysazený Pstruh duhový:

31. 3. 146 kg 473005
15. 4. 87 kg 473006
3. 7. 100 kg 473005

Hodnota těchto vysazených ryb je 36 630 Kč

Další vysazování začne v měsíci srpnu, aby si ještě mohli zachytat příznivci přívlače. Samozřejmě všechno záleží na počasí a stavu vody v tocích. Bude se vysazovat pouze pstruh duhový.

S pozdravem Veselý Roman hospodář MO Vsetín