Školení nových členů

Zájemci o vstup do Českého rybářského svazu mají možnost zúčastnit se vstupního školení, které bude probíhat ke konci měsíce září či na začátku měsíce října. Přihlášky je nutno odevzdat do 15. 9. 2019 v kanceláři MO ČRS Vsetín, nebo zaslat e-mailem na adresu rybarivsetin@seznam.cz. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři nebo na webových stránkách naší MO. Na přihlášky uveďte email nebo telefonický kontakt.