Upřesnění situace na revíru 471 034 (Lačnovský spodní rybník)

Vážení kolegové,

vzhledem k častým dotazům ohledně spodního rybníka revír 471 034 Lačnovský potok, Vám chci dát pár informací a objasnit danou situaci.

Všichni víte, že 22. 5. 2019 postihl náš region přívalový déšť. Při tomto došlo k částečnému narušení hráze spodního rybníka. Vzhledem k obavám z případné možné škody při dalším možném protržení hráze byl povolán statik pro vodní stavby z Brna. Tento zhodnotil míru poškození a uložil nám spustit hladinu rybníka na jeden metr pod přelivnou hranu.

Stav, který určil, umožní další vyhodnocení stavu hráze, také dal odstranit česla na přelivné hraně. Tato nevyhovovala současným daným normám, při přívalovém dešti se v krátké době zanesla, způsobovala enormní navýšení hladiny rybníka a případný problém, který tady nastal. Po spuštění hladiny na požadovanou míru statik doporučil rekonstrukci hráze a nedovolil další zvyšování hladiny. Po delší diskuzi se nám jej podařilo přesvědčit a povolil přidat jednu alespoň dluž, a tím zvýšit hladinu o 20 cm. Toto jsme provedli a spodní rybník bude nyní provozován tak, jak je v současnosti. V průběhu prací byl na této nádrži vyhlášen zákaz rybolovu, který je v současné době odvolán.

Na závěr bych chtěl poděkovat pánům Černému a Dubčákovi, kteří jsou členové naší organizace, za vyčištění česel při této nastalé situaci. Svým včasným zásahem a zprůchodněním ucpaných česel předešli případné větší škodě na hrázi, doufám si říct, že i možnému protržení hráze, a tím zabránili nemalým škodám na majetku a zdraví občanů pod hrází rybníka.

Roman Veselý, hospodář MO Vsetín.