Vyjádření hospodáře

Vážení rybáři,

vzhledem k tomu, že díky nedostatečné informovanosti členské základny docházelo v minulých letech k různým dohadům, pomluvám a tvrdím si říci mnohdy neoprávněné kritice předchozího výboru, chci uvést na pravou míru některé věci. Ne vždy bylo vše správné, ale tato práce přináší spousty problémů a jak praví přísloví, sto lidí sto chutí, a všem se nezavděčíš.

Pokoušíme se tuto situaci napravit, informovat členskou základnu o problémech, se kterými se setkáváme, včetně vysazování ryb do revíru. Je to začátek. Mnozí se teprve učíme a postupně se dostáváme k informacím, které jsme také jako Vy neměli. Přesto se mezi námi najdou členové, kteří pořád hledají nějakou chybu, viz přehled o zarybnění a úlovcích. Sám vím, kolik práce a hledání v archivech dalo panu Dolanskému a ing. Pavlíkovi ten přehled zpracovat. Ne vše se dá dohledat. Například o vydaných povolenkách jsou v minulých letech pouze údaje o celkové sumě, za kterou byly povolenky v daném roce prodány. Pokud budou údaje sebelépe zpracovány, budou někteří lidé pořád hledat nějakou chybu nebo nedostatek, na který poukáže a bude kritizovat. Ale to je asi ta naše povaha. Jenom zde bohužel chybí jejich sdělení, co jsem Já udělal nebo dělám pro naši organizaci. Podobně se to týká i lidí, kteří se asi chtějí zviditelnit podáváním mylných informací s neověřenými čísly.

V letošním roce dochází ke stížnostem rybářů na nedostatek ryb (např. kaprů v našich revírech). Slabé nebo žádné úlovky. Dochází k nařčení, že na Lačnovské rybníky nebyli vysazeni kapři v předepsaném množství a teď tam nic není. K tomu vám musím sdělit, že na Lačnov byli vysazeni kapři ve dvou várkách. První várka z MO Choryně, ve které byly menší ryby a druhá várka pocházela z rybářství Haška Hustopeče, kde byla ryba lovné míře. Tyto ryby byly vysazeny v rozmezí jednoho týdne, a tak někteří členové viděli jenom jednu várku. Vzhledem k malé informovanosti členské základny vznikaly pomluvy o nedostatečném vysazování. Kapr se vysazoval na našich revírech pouze na podzim a všichni víme, jaký tlak po odhájení na revíry nastává. K tomu musíme dodat, že letošní zima nám umožnila lovit ryby na mimopstruhových revírech takřka nepřetržitě. To je ale situace, která je u všech MO stejná, jenom s tím rozdílem, že okolní organizace prováděly vysazování kapra ve dvou termínech. Vysazování kapra v naší organizaci pro rok 2015 bude probíhat tak, že 60% kaprů bude vysazeno na podzim a 40% na jaře. Toto se netýká přehrady Bystřička, do které bude ryba vysazena pouze na podzim.
Budeme také pokračovat v zarybňování způsobem, který úspěšně zavedl předchozí hospodář pan Žáček a to tak, že polovina vysazených ryb bude pod hranicí lovné míry a druhá polovina ryb bude mírová. Tento způsob vysazování bude zaveden také na Lačnově. Takto bude vysazeno více kusů kapra. Ryba bude postupně v průběhu roku dorůstat do lovné míry. Doba, kdy bylo zvykem, že každá ulovená ryba má míru a jde z vody, tak ta doba pro některé končí. Sportovní rybáři, kteří chytají pro svoji zálibu a ne masařinu, tak budou mít možnost si v průběhu celého roku ryby zachytat.

Do loňského roku se konaly na revíru Lačnov jarní závody. Před závody bylo na každý rybník vysazeno určité množství kaprů. No a sami dobře víte, jak to probíhalo. Závodů se zúčastnilo okolo 50 rybářů a další chodili okolo a sledovali, v kterých místech ryba nejvíce bere. Na druhý den po závodech, nebylo skoro kde si sednout. Nadsázkou se dá říct, že další rybáři stáli na břehu a čekali, až se kolegové odchytají a mohou si sednout na jejich místo. Dvě nahození, dva kapři a jdu domů? Není v tom případě lepší jít do masny? Nikomu nebráním odnést si od revíru ulovenou rybu, také si případný úlovek občas ponechám. Jenom si musíme uvědomit, že rybářství je koníček a ne způsob obživy.

V letošním roce se konaly volby a byl z větší části pozměněn výbor naši místní organizace. Noví členové se seznamují s povinnostmi, které je čekají. A byl to taky jeden z důvodů, že neproběhly závody na Lačnově a hlavně tolik očekávaní kapři nebyli vysazeni. Pokud se budou konat závody na Lačnově v příštím roce, bude to v rámci jarního zarybnění. Žádní kapři navíc se vysazovat nebudou. Jestli se vám to zdá málo, zkuste to udělat tak, jak to úspěšně dělají Vaši kolegové z místní části Karolinka, kteří si zajišťují sponzory.
Vysazování kapra bude prováděno prostřednictvím VÚS Ostrava, který zajistí ryby včetně dopravy. Termín budeme znát dopředu a uvedeme jej na těchto našich webových stránkách. Kdo budete mít zájem, můžete se přijít podívat kolik a jací kapři se budou vysazovat. Nemáme co a ani nechceme nic skrývat.

Jestli je mezi námi někdo kdo si myslí, že bude tuto práci vykonávat lépe nebo má nějaký reálný návrh, přihlaste se. Pokud má někdo zájem pracovat v hospodářském odboru, účastnit se dění okolo prací s rybou nebo se stát členem rybářské stráže, rádi ho mezi sebou uvítáme. Informace poskytnu v kanceláři v úřední hodiny.

Nakonec říkám, pokud něco děláme špatně, kritizujte. Ale ke kritice uveďte alespoň dva reálné návrhy (a to slovo reálné podtrhuji) na zlepšení. Jinak se chcete pouze zviditelnit a mlátíte prázdnou slámu.

Pokud jsem se tímto svým článkem dotknul slušných a poctivých rybářů, tak se jim omlouvám.

Hospodář MO Vsetín, Veselý Roman.