Výroční členská schůze

se koná dne 22. března 2014 od 9:00 v zasedací místnosti MěÚ Vsetín.