Výroční členská schůze

Naším členům chceme jenom připomenout, že se blíží výroční členská schůze. Výroční členská schůze bude 21. března 2015 od 9:00 hodin, jako obvykle v zasedací místnosti MěÚ Vsetín.

Výbor MO Vsetín