Výroční členská schůze

se koná v sobotu 24. 3. 2018 od 9:00 v zasedací místnosti MěÚ Vsetín.