Výroční členská schůze

Výroční členská schůze Místní organizace ČRS Vsetín se bude konat v pátek 12. června 2020 od 15.00 hod. v zasedací síni MěÚ Vsetín. Srdečně zveme členy naší organizace. Zároveň upozorňujeme, že konání VČS je podmíněno dodržováním všech v té době platných opatření proti šíření koronaviru.

Výbor MO ČRS Vsetín