Vysazení PO

V sobotu 21. 4 . bylo do našich revírů vysazeno dalších 150 kg PO v lovné míře.