Vysazování plůdku PO i letos s podporou města Vsetín

V průběhu dubna proběhlo na odchovných potocích v působnosti MO ČRS Vsetín vysazování plůdku pstruha potočního. Bohužel není v možnostech naší organizace zajistit potřebný počet generačních ryb pro výtěr, ani produkce plůdku proto nedosahuje takového množství, které by pokrylo všechny chovné toky. Z tohoto důvodu byly zakoupeny jikry pstruha obecného v očních bodech z líhně Domašov n. B. v ceně 30 000 Kč. Prostředky na nákup byly vyčleněny z rezervy MO a také z dotace ve výši 2 500 Kč, poskytnuté městem Vsetín. Odchovaný plůdek byl vysazen do potoků v katastru města Vsetín, a to konkrétně do potoků Semetínský, Vesník, Jasénka, Jasenický, Červenka a15 Potůčky.

Městu Vsetín tímto i letos děkujeme za pomoc při záchraně tak krásné ryby, jako je pstruh potoční.