Vysazování plůdku s podporou města Vsetín

Poslední dubnový víkend proběhlo na odchovných potocích v působnosti MO ČRS Vsetín vysazování plůdku pstruha potočního. Vzhledem k tomu, že již není v možnostech naší organizace zajistit potřebný počet generačních ryb pro výtěr, ani produkce plůdku proto nedosahuje takového množství, které by pokrylo všechny chovné toky. Z tohoto důvodu byly zakoupeny jikry PO z líhně Domašov n. B. v ceně 30 000 Kč. Prostředky na nákup byly vyčleněny z rezervy MO a také z dotace ve výši 2 500 Kč, poskytnuté městem Vsetín. Odchovaný plůdek byl vysazen do potoků v katastru města Vsetín, a to konkrétně do potoků Vesník, Jasénka, Jasenický, Červenka, Potůčky a Semetínský.

Městu Vsetín tímto děkujeme za pomoc při záchraně tak krásné ryby, jako je pstruh potoční.