Začátek pstruhové sezony

Vážené kolegyně a kolegové rybáři.

Vzhledem k tomu, že se u našich členů začínají množit různé názory a dohady, kdy vlastně začíná v letošním roce 2017 pstruhová sezona, zda již v sobotu 15. dubna nebo až v neděli 16. dubna podáváme vysvětlení. Je pravdou, že v dřívějších dobách, pokud začátek sezony na pstruhových revírech vycházel na neděli, byl začátek sezony povolen již od soboty, aby rybáří mohli k rekreaci využít volnou sobotu. Tato vyjímka již v řádech není.

Abychom předešli dohadům, a hlavně aby se naší členové vyhnuli nepříjemnostem s rybářskou stráži a případně jim nebyla zadržená povolenka upozorňujeme, že dle současného řádu

rybolov na pstruhových revírech začíná až

v neděli 16. dubna.

Všem příznivcům Petrova cechu přejeme i přes početnou kolonii roztomilých vyder, hezké zážitky u naších horských bystřin a hezký lov.