Zarybnění během „vláčecí sezóny“

Během letošní „pstruhové vláčecí sezóny“ tj. od 16. 4. do 31. 8. bylo do našich revírů vysazeno:

Pstruh obecný 300 kg
Pstruh duhový 530 kg
Siven 420 kg

Vysazování probíhalo průběžně, lososovité ryby jsou však velmi choulostivé na kyslík a teplotu, proto bylo vysazování realizováno většinou v jarních měsících, v případě příznivého počasí pak i v průběhu léta.