Závody Nový Hrozenkov – Balaton

Vážení rybáři,

tradiční jarní závody, které se doposud konaly na Lačnovských rybnících, budou letos přesunuty na revír 471 017 – Bečva Vsetínská 4 A (nádrž Balaton) a konají se v sobotu 20. dubna. (V neděli 21. dubna se budou taktéž konat závody pro děti.)

Vzhledem k tomu, že zde bude vysazeno větší množství pstruha duhového (o týden dříve se zde koná Mistrovství ČR v lovu ryb muškařením) budou upraveny i pravidla závodů následujícím způsobem:

Rybolov: loví se na jeden prut na položenou nebo plavanou, dle rybářského řádu, na háčky bez protihrotu, případně budou protihroty zamáčknuty. Závodník chytá na předem vylosovaném stanovišti, během jednotlivých závodů nesmí své stanoviště měnit. Před započetím závodů je nutno zapsat datum a revír. Krmení povoleno 5 minut před zahájením závodu. Všechny úlovky se měří a zapisují do bodovacích karet rozhodčím. Ponechané ušlechtilé ryby se ihned zapíší do povolenky. Z důvodu vyššího počtu vysazeného pstruha duhového platí tyto podmínky: Všichni chycení pstruzi duhoví bez rozdílu velikosti se budou počítat za 300 bodů a budou odháčkováni ve vodě. Pokud bude háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Chceme tím předejít zbytečnému poškozování ryb. Měřit se budou pouze maximálně 3 ponechaní pstruzi. Porušení těchto pravidel je důvodem k diskvalifikaci či k ukončení lovu závodníka.

Taktéž upozorňujeme, že revír 471 017 bude hájen od 8. 4. 2019 do 21. 4. 2019 včetně.

Propozice+přihláška:

Balaton dospělí přihláška

propozicemládež Balaton19

propozicedospělí Balaton19