Objednávka roční povolenky


Platí všichni, kromě dětí do 15 let, členů, kteří neberou žádnou povolenku a těch, kteří již mají tento příspěvek pro daný rok již zaplacen.

Celkem:

Noví členové, kteří zatím nemají členskou legitimaci, si musí povolenku přijít objednat a zaplatit osobně do kanceláře MO v uvedené termíny.
Odesláním formuláře souhlasíte s poskytnutím osobních údajů pro potřebu MO souvisejících s vydáním povolenky a případným kontaktováním. Tyto informace nebudou poskytnuty třetí straně.