Přihláška

Formulář přihlášky nového člena ČRS ke stažení:

Přihláška nového člena ČRS

Formulář vyplňte a doneste v úřední hodiny do kanceláře MO nebo vhoďte do schránky.