Revíry

Mimopstruhové

471 034 – Lačnovský potok 1A

Revír tvoří:
Lačnovský potok od ústí do Senice v Horní Lidči až k pramenům (1 ha) a podrevíry Lačnovské nádrže (horní, prostřední, dolní) v k. ú. Horní Lideč (13 ha).
Lov z hrází zakázán. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 017 – Bečva Vsetínská 4 A

Revír tvoří:
Jezero v k. ú. Nový Hrozenkov 5 ha
Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. 

Úlovek kapra omezen na 2 ks týdně.

471 023 – Bystřice Valašská 1 A

Revír tvoří:
Nadrž Bystřička v k. ú. Bystřička 19 ha
Od hráze přehrady po splav u Bušů. V autokempu na levém břehu od chaty Mír – vyznačeno tabulemi – je od 1. 7. do 30. 8. lov ryb zakázán. Platí zákaz stanování a bivakování na levém břehu pod hotelem Klenov – vyznačeno tabulemi. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

Pstruhové

473 004 – Bečva Vsetínská 2

Přítok Bečvy, Moravy. Od silničního mostu Na Nové u nádraží v Bystřičce až k jezu ve Vsetíně včetně všech přítoků, mimo Rokytenku. Přítoky Ratibořka od soutoku s pravostranným přítokem Štěpková v k. ú. Hošťálková a Jasenice od soutoku s potokem Červenka ve Vsetíně-Jasenicích jsou až k pramenům CHRO – lov ryb zakázán. Všechny ostatní přítoky včetně náhonu od jezu ve Vsetíně po vtok do Rokytenky jsou CHRO – lov ryb zakázán. Zákaz lovu pod rybím přechodem – 10 m od vyústění rybího přechodu.
Od 1. 9. lov povolen pouze na hlavním toku.
Na tomto revíru je zvýšena míra pstruha obecného na 30 cm!

473 005 – Bečva Vsetínská 3 P

Přítok Bečvy, Moravy. Od jezu ve Vsetíně až k jezu v Halenkově včetně všech přítoků mimo Senici. K revíru nepatří nádrž v Huslenkách. Přítok Zděchovka je od soutoku s pravostranným přítokem Uherský potok v k. ú. Huslenky až k pramenům CHRO – lov ryb zakázán. Všechny ostatní přítoky, včetně náhonu od splavu na Hovězí po soutok s Hořanským potokem jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Od 1. 9. lov povolen pouze na hlavním toku.
Na tomto revíru je zvýšena míra pstruha obecného na 30 cm!

473 006 –  Bečva Vsetínská 4 P

Přítok Bečvy, Moravy. Od jezu v Halenkově až k pramenům včetně všech přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Údolní nádrž Stanovnice k revíru nepatří.
Od 1. 9. lov povolen pouze na hlavním toku od dolní hranice revíru po Raťkovský jez v obci Karolinka.
Na tomto revíru je zvýšena míra pstruha obecného na 30 cm!

473 017 – Bystřice Valašská 1 P

Přítok Bečvy, Moravy. Od ústí do Bečvy Vsetínské v Bystřičce k přehradní zdi nádrže Bystřička a od splavu u Bušů nad přehradou až k pramenům mimo nádrž Bystřička v k. ú. Bystřička.
Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.
Od 1. 9. lov povolen pouze na hlavním toku po přehradní hráz nádrže.

473 081 – Rokytenka 1

Přítok Bečvy, Moravy. Od ústí do Bečvy ve Vsetíně až k pramenům včetně všech přítoků. Od soutoku s potokem Syrákovka v obci Liptál až k pramenům je Rokytenka CHRO – lov ryb zakázán. Všechny přítoky jsou CHRO lov ryb zakázán. Od 1. 9. zákaz lovu ryb.

473 085 – Senice 1

Přítok Bečvy, Moravy. Od ústí do Bečvy v obci Ústí až k pramenům včetně přítoků, mimo Lačnovský potok. Od mostu na firmou Carnex v obci Francova Lhota až k pramenům je Senice CHRO – lov ryb zakázán. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.