Výroční členská schůze

Výbor Českého rybářského svazu Místní organizace Vsetín

svolává výroční členskou schůzi pro všechny členy MO.

Schůze se bude konat 23. března 2013 od 9:00 hodin

v zasedací síni Městského úřadu Vsetín.