Objednávka povolenky přes internet

Vážení rybáři a rybářky,

od letošního roku jsme pro větší komfort našich členů zprovoznili možnost objednání celoročních povolenek pomocí formuláře na našich internetových stránkách. Odpadá tím nutnost zasílat vyplněné žádanky poštou, či je nosit do schránky MO. Taktéž odpadává nutnost čekat při výdeji na všechny náležitosti spojené s administrací pro výdej.

Pro členy, kteří nemají k dispozici internet, či možnost zaslat peníze přímo z účtu nebo jim vyhovuje dosavadní způsob, tato možnost platby v hotovosti zůstává. Jakou povolenku budete požadovat, nahlásíte při výdeji a bude Vám na místě vystavena.

Termíny hromadných výdejů jsou:

Pátek 11. 1. 2019 zasedací místnost MO        13,00 – 18,00 hod.

Pátek 18. 1. 2019 zasedací místnost MO        13,00 – 18,00 hod.

Budou vydávány mimopstruhové i pstruhové povolenky.

Mimo tyto termíny budou povolenky vydávány v kanceláři MO v úřední hodiny:

PO a ČT 15,00 – 17,00 hod.

POSTUP PRO OBJEDNÁNÍ CELOROČNÍ POVOLENKY/POVOLENEK PŘES INTERNET:

V záložce Objednávka Povolenky, vyplňte formulář. Po vyplnění se Vám zobrazí celková částka. Potvrďte formulář tlačítkem Odeslat žádost o povolenku a celkovou sumu pomocí svého internetového bankovnictví zašlete na účet č. 115-8164160277/0100. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší členské legitimace! (Najdete ho na přední straně legitimace pod čárkovým kódem).

TO JE CELÉ!

Tento způsob lze využít i pokud platíte pouze členství. Pouze u výběru povolenek ponecháte možnost Neberu.

Po připsání částky na účet MO s Vaším var. symbolem Vám bude vyhotovena povolenka/ky včetně všech náležitostí. Při výdeji povolenek Vám pak bude mimo „klasické kolečko“ pouze vylepena členská známka a po orazítkování členského průkazu povolenka/ky předána. Proto, prosím, mějte na paměti, že pro vydání povolenky je potřeba mít u sebe platný členský průkaz a platný státní rybářský lístek!

Ještě upozorňujeme, že tento systém je nový, může se vyskytnout chybička. Proto, prosím, uvádějte do formuláře i email a telefon. Může se stát, že bude z nějakého důvodu potřeba Vás kontaktovat. Na uvedený email Vám též dorazí kopie objednávky povolenky. (MO se zavazuje, že poskytnuté údaje neposkytne žádné třetí straně.)

Upozornění pro nové členy: Jelikož noví členové ještě nemají členský průkaz, musí si ještě tento rok pro povolenku přijít osobně a zaplatit v hotovosti. Odpadne tím i případný problém, že by si nový člen vzhledem k neznalosti, objednal a zaplatil jinou povolenku, než požaduje.